Publications

2023

 1. AAAI
  PiCor: Multi-Task Deep Reinforcement Learning with Policy Correction
  Fengshuo Bai, Hongming Zhang, Tianyang Tao, Zhiheng Wu, Yanna Wang, and Bo Xu
  In AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2023

2024

 1. preprint
  Provably Robust Multi-bit Watermarking for AI-generated Text via Error Correction Code
  Wenjie Qu, Dong Yin, Zixin He, Wei Zou, Tianyang Tao, Jinyuan Jia, and Jiaheng Zhang
  In arXiv, 2024
 2. preprint
  An Efficient and Extensible Zero-knowledge Proof Framework for Neural Networks
  Tao Lu, Haoyu Wang, Wenjie Qu, Zonghui Wang, Jinye He, Tianyang Tao, Wenzhi Chen, and Jiaheng Zhang
  In Cryptology ePrint, 2024